CONSERVACIÓN
QS

Camara de conservación modular y profesional.
 
- TN 0 ° C | + 8 ° C
Conservación a temperatura positiva.
 
- BT -20 ° C
Conservación a temperatura negativa.
 
- CARROS PARA BANDEJAS 60X40 | 60X80 | 80X100
- UK SIZE: a petición

PERFORMA

Armario de conservación modular y profesional.
 
- TN 0 ° C | + 8 ° C
Conservación a temperatura positiva.
 
- BT -20 ° C
Conservación a temperatura negativa.
 
• DESMONTABLE
 
- BANDEJAS 60X40 | 60X80
- UK SIZE: a petición